پذیرفته‌شدن و انتشار یک دروغ یا خبر جعلی در جامعه، حکایت از آمادگی ذهن مردم آن جامعه برای پذیرش آن دروغ دارد. این‌که اکنون یک خبر تاریخی را (با فرض جعلی بودن) متواتراً در کتاب‌های تاریخی مشاهده کنیم، نشان‌گر آن است که آن جامعه آمادگی این را داشته که این دروغ را بپذیرد و احتمالاً این دروغ، در آن زمان و مکان، چندان غیرقابل‌باور و افسانه‌وار نبوده است.