شنیدن خبر تجاوز به دو پسر ایرانی توسط دو پلیس فرودگاه عربستان سعودی، دل هر انسانی را به درد می‌آورد. امّا واکنش جامعه مدنی ما در قبال این رفتار چه بود؟ این چند روز که سری به شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌هایی مثل واتس اپ زدم، با انبوهی از پیام‌های توهین‌آمیز و نفرت نژادی نسبت به اعراب مواجه شدم. باید بابت این واکنش نیز نگران بود و واکنش نشان داد. نفرت‌پراکنی، توهین نژادی، زبانی، جنسیتی، ملیتی، مرتبه اجتماعی و… گریبان خودمان را نیز خواهد گرفت؛ چنان‌که گرفته است.

اگرچه نباید افزایش رقابت سیاسی و ایدئولوژیک ایران و عربستان را دور از نظر داشت اما باید گفت که افرادی که درون کشور خود، مشکلات بسیاری دارند و نسبت به بسیاری از بی‌عدالتی‌ها و ستمی که به مردم و یا اقلیت‌ها روا داشته می‌شود، ناراحت هستند و می‌دانند که نمایش خشم و نفرتشان از مسائل داخلی، هزینه دارد، راحت‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای تخلیه و نمایش خشم و انزجار خود، در نفرت‌پراکنی نسبت به اقلیت‌ها، گروه‌ها و قومیت‌هایی می‌دانند که هیچ هزینه‌ و پیگردی در پی ندارد.

امیدوار ام شاهد واکنش منطقی و قابل قبول دستگاه دیپلماسی کشور نسبت به این رخداد تلخ باشیم.