دوستی از روی چهره و محل تولد فردی در استان بوشهر، او را از تبار انگلیسی‌ها یا پرتغالی‌ها می‌دانست. صَرفِ‌نظر از این‌که نژاد، مایه‌ی هیچ‌گونه برتری نیست، بهش یادآوری کردم که اخیراً آزمایش‌های DNA نشون داده که هیتلر، نژادی یهودی-آفریقایی داشته است.
زود قضاوت نکن رفیق.