گاهی در مقالاتی که منتشر می‌شوند، نویسندگان، داده‌های آماری را به صورت جدول (Table) ارائه نمی‌کنند؛ بلکه داده‌ها را به صورت نمودار گزارش می‌کنند. اکنون شما می‌خواهید برای کارتان از آن داده‌ها استفاده کنید، امّا مشکل این است که فقط یک نمودار پیشِ رویِ شماست. برای این کار شما می‌توانید از نرم‌افزار دیجیتایزر (Plot Digitizer) استفاده کنید. شما ابتدا بوسیله‌ی ابزار Snipping Tool ویندوز، از نمودار موجود در مقاله عکس می‌گیرید و آن را ذخیره می‌کنید.

اکنون با دادنِ این عکسِ نمودار به نرم‌افزار Plot Digitizer می‌توانید مختصات هر نقطه‌ای را در این نمودار به صورت دقیق بیابید. کار با این نر‌م‌افزار بسیار آسان است. کافی است ابتدا از برگه‌ی File، عکس را به نرم‌افزار وارد کنید و سپس از برگه‌ی Tool و از قسمتِ Calibrate Plot، سه نقطه‌ از نمودار را به نرم‌افزار معرفی کنید و به اصطلاح آن را کالیبره کنید.

اکنون شما با کلیک کردن بر رویِ هر نقطه‌ای از این عکس (نمودار) می‌توانید مقدارِ عددیِ مختصاتِ آن را به طورِ آنی ببینید.

نرم‌افزار Plot Digitizer رایگان است و شما می‌توانید دیگر ویژگی‌ها و هم‌چنین لینک دانلود این نرم‌افزار کم‌حجم را در صفحه‌ی دپارتمانِ فیزیکِ دانشگاه آلابامای جنوبی ببینید.